Ontwerpfase – voor de start van de werken

Een belangrijk deel van de ventilatieverslaggeving neemt plaats vóór de start van de werken. Het ontwerpen van de basisventilatie verloopt in 2 stappen.

 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) moet beschikbaar zijn bij de indiening van de EPB-startverklaring en bevat:
  • De identificatie van het betrokken project
  • Een grondplan met een aantal minimale vermeldingen
  • De belangrijkste operationele aspecten: aanwijzing coördinator en ontwerper, referentiecode kwaliteitskader,…

De specificaties van het voorontwerp zijn wettelijk gezien niet bindend en kunnen dus in de loop van het ontwerp- of bouwproces worden gewijzigd, mits akkoord van alle betrokken partijen.

 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) zijn ten laatste beschikbaar voorafgaand aan de start van de eigenlijke ventilatiewerkzaamheden en bevat:
  • De identificatie van het betrokken project
  • Een lijst van de prestaties die zullen moeten worden geleverd door de afgewerkte installatie en waarover eensgezindheid bestaat tussen ontwerper en opdrachtgever.
  • De belangrijkste operationele aspecten: aanwijzing ontwerper en verslaggever, referentiecode kwaliteitskader,…

De ventilatie ontwerp specificaties kunnen eveneens deel uitmaken van het aannemingscontract, waarbij wordt aangegeven welke prestaties binnen de opdracht van de/elke betrokken aannemer vallen. Dezelfde prestaties maken uiteindelijk deel uit van het bij afwerking van de installatie af te leveren ventilatie prestatieverslag, zodat elk aannemer door vergelijking van de ontwerpspecificaties en het prestatieverslag kan aantonen dat aan de geëiste prestaties is voldaan.

De wettelijke vereisten voor het ventilatievoorontwerp zijn beperkt en geven slechts een opsomming van veel zaken die opgenomen kúnnen worden in het voorontwerp. Egeon streeft naar het uitvoeren van voorontwerpen die zo volledig mogelijk zijn uitgewerkt en daardoor ook werkelijk een meerwaarde bieden aan de klant en de installateur. Onze voorontwerpen omvatten een volledig uitgewerkte studie van de ventilatie-installatie.