Ventilatieverslaggeving

Egeon kan als ventilatieverslaggever instaan voor de volledige ventilatieverslaggeving. Hierbij zorgen we voor het opmaken van het ventilatievoorontwerp met bijhorende ontwerpspecificaties en de controledebietmeting met opmaak van een ventilatieprestatieverslag. Onze prijzen hiervoor vindt u hier

Ventilatievoorontwerp

In het ventilatievoorontwerp maakt de ventilatieverslaggever een voorstel voor de praktische uitvoering van uw ventilatie-installatie. De verslaggever maakt hiervoor een technische studie, waarbij allereerst de nodige debieten vastgesteld worden op basis van de grootte en functie van de ruimtes (volgens norm NBN D50-001). Rekening houdend met uw wensen en de constructie van het gebouw wordt een 3D-ontwerp en uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de debieten, de lengtes van de leidingen en de hoeken om de ideale leidingdiameters vast te stellen. Zo streven we naar een optimale, energiezuinige en geluidsarme werking van uw ventilatie-installatie. 

Om een optimaal ontwerp te kunnen maken vragen wij u als bouwheer enige informatie aan te leveren: 

  • finale versie van de bouwplannen (≥ 1/50) met aanduiding van de functies van de ruimtes;
  • keuze ventilatiesysteem (type A, B, C of D); 
  • gebruik van valse plafonds / chappe (wegwerken kanalen). 

Na goedkeuring van ons voorontwerp wordt het geregistreerd bij een erkend kwaliteitskader. De ontwerpspecificaties die wij u aanleveren kan u gebruiken als lastenboek voor de installateur. 

Ventilatieprestatieverslag

Na plaatsing en inregeling van de ventilatie-installatie dient hiervoor een ventilatieprestatieverslag opgemaakt te worden. Hiervoor wordt een controledebietmeting uitgevoerd op alle ventielen van de installatie. Indien mogelijk wordt ook een vermogensmeting uitgevoerd op de ventilator. Deze resultaten worden verwerkt in het ventilatieprestatieverslag, dat de EPB-verslaggever nodig heeft om zijn eindverslag in te kunnen dienen.

Verplicht? 

Hoewel het niet in alle gevallen verplicht is zijn we ervan overtuigd dat een goed uitgewerkt ventilatievoorontwerp met de nodige berekeningen voor elk nieuw ventilatiesysteem een grote meerwaarde betekent. Slecht uitgevoerde systemen geven mechanische ventilatiesystemen soms een slechte naam, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn! Een goed voorontwerp kan heel wat problemen vermijden (geluidsoverlast, slechte prestaties ...). 

Sinds 1 januari 2016 is ventilatieverslaggeving echter sowieso verplicht voor nieuwe bouwaanvragen voor nieuwbouw of ingrijpende energetische verbouwingen. 

Prijzen

Onze tarieven voor ventilatieverslaggeving, zowel voor woningen als voor grotere projecten, vindt u op deze pagina