Luchtdichtheidsmeting kanalen

De luchtdichtheid van uw ventilatiekanalen is belangrijker dan u misschien zou denken. Een luchtdicht kanalennet zorgt er immers voor dat de nodige ventilatiedebieten gerealiseerd kunnen worden. Door het beperken van verliezen onderweg hoeft de motor van de ventilatie-unit minder hard te werken. Hierdoor wordt de installatie energiezuiniger, maar ook stiller. Wanneer er wordt verwarmd of gekoeld via de ventilatielucht wordt de luchtdichtheid van het ventilatiesysteem uiteraard nog belangrijker: verliezen in de buizen zijn dan immers rechtstreekse energieverliezen. 

Een goede luchtdichtheid van de ventilatiekanalen heeft omwille van bovenstaande redenen ook een positief effect op het E-peil van de woning. Een hogere uitvoeringskwaliteit (begroot via de m-factor in de EPB-berekening) zorgt voor een lagere inschatting van het energieverbruik van het gebouw, met een beter E-peil tot gevolg. 

Onze klanten doen in hoofdzaak voor twee redenen beroep op ons. Allereerste kunnen de testen uitgevoerd worden in het kader van de E-peilberekening (winst door de verbetering van de m-factor). Anderzijds stellen bouwheer of opdrachtheer vaak bepaalde eisen omtrent de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen, en kan dit via een meting gecontroleerd en aangetoond worden. 

Wij voeren luchtdichtheidsmetingen van ventilatiekanalen steeds uit conform NBN EN 13779 en NEN-EN 12237:2003. Zie ook het interview met Mario over luchtdichtheidsmetingen in ventilatie-kanalen, en het belang van een goede voorbereiding en uitvoering van het ventilatiesysteem.

Onze prijzen voor luchtdichtheidsmetingen vindt u hier.